Documenten

Hier kunt u de meest relevante en veelgevraagde stichtingsdocumenten downloaden.
Overige documenten zijn op te vragen via info@msvr.nu

Statuten en bestuursreglement
 
Statuten
Bestuursreglement

Beleidsdocumenten

Integraal Personeels Beleidsplan

(G)MR Reglement
 
GMR reglement
Medezeggenschapsstatuut

Financiëel

Jaarverslag MSVR 2021
Jaarverslag MSVR 2020
Jaarverslag MSVR 2019

Regelingen
 
Klachtenregeling
Klokkenluidersregeling

Cookie instellingen